Miljøpladsen
I området markeret med en blå ring ligger vores miljøplads. Denne må kun benyttes af foreningens medlemmer og her er der opstillet containere til deponering af: 

- Metal
- Pap (husk at folde det så fladt som muligt)
- Glas
- Småt brændbart
- Papir
- Plastik
Yderligere information om de forskellige sorterings fraktioner kan findes her.

Vores ordning omfatter ikke porcelæn/keramik, elektronik og farligt affald (batterier, elpærer, malerrester o.lign). Batterier kan afleveres på hjørnet v. Geels plads/ Cedervænget og nærmeste genbrugsstation ligger på Firskovvej 7-9 (læs mere her).

Er containerne fyldt, må man komme tilbage med sine ting på et senere tidspunkt, når de er blevet tømt.

Affaldsskakte (pt. lukket grundet sanering)
Forsvarligt (dvs. i en lukket pose) indpakket madaffald og dagrenovation må deponeres i skaktene. 
- Indtil alle foreningens skaktrum er færdigsanerede skal de foran opgangene opstillede containere benyttes. 

Storskrald:
I 2022 afhentes storskrald torsdage i ULIGE uger.
Det er tilladt at stille ting ud til storskrald dagen før afhentning, dvs. onsdage i ULIGE uger. Stiller man cykler til storskrald, skal disse markeres med en seddel, hvorpå der står ’storskrald’, samt hvilken adresse cyklen har tilhørt.

Storskrald stilles ved den på billedet markerede blå streg. Der er ligeledes opsat skiltning på hegnet.

Før ting stilles ting ud, henstiller vi til at man lige tjekker om de pågældende effekter hører under storskraldsordningen. Dette kan du gøre på LTK's hjemmeside her.

HUSK: Byggeaffald er IKKE storskrald.

Er tingene stadig i god stand, anbefaler vi, at man (inden for åbningstid) tager forbi Mødrehjælpens butik ved Geels Plads eller Kræftens bekæmpelses butik på Virum torv og donerer effekterne hertil.

Haveaffald:
LTK afhenter ubegrænsede mængder, men KUN hvis det er korrekt opbevaret. Er alle 3 containere til haveaffald på miljøpladsen fyldt, så meld det til bestyrelsen via ProBo. Så sørger vi for udlevering af papirsække, som er et LTK-godkendt alternativ.

HUSK:
- Haveaffald afhentes mandag i lige uger.
- Sortér potter, skilte, plastposer og lignende fra. Dette betragtes ikke som haveaffald.
- Ordningen starter op igen d. 01.03.22.