Virum er en bydel i Storkøbenhavn, beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, med postnummeret 2830 Virum. Virum ligger ud til Furesøen, Furesøparken, Geelskov og Mølleådalen, hvilke udgør de store landskabelige værdier i området. Bydelen afgrænses af Furesøen og Brede ved Kongevejen.

Virums handels- og transportmæssige centrum ligger omkring Virum Torv og Geels Plads, der består af en række butikker. Der er offentlige transportforbindelser fra Virum Station, hvor der går S-tog på E-linjen mellem Holte og Køge. Desuden går der busser til Holte, Brede og Lyngby. Afstanden til København Centrum er knap 18 kilometer i luftlinje.

Navnet Virum (første gang nævnt i pavebreve 1186 Vigerum, 1193 Wigarum) er en afledning af "Vígi", som betyder "åben plads, der egner sig til at forsvare", hvilket kan sigte området ved Mølleåens udløb fra Furesøen, hvor borgen Hjortholm lå. Stednavneendelsen -rum i betydningen "åben plads fremkommet ved rydning" viser, at bebyggelsen stammer fra middelalderen.